توضیحات  

(شناسه 104) دستگاه بیوفیدبک دما دوکاناله
(شناسه 104) دستگاه بیوفیدبک دما دوکاناله

دریافت باز خورد حرارت از قسمت‌های مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه‌ای به عنوان یك شیوه بیوفیدبك به كار برده می‌شود. در این نوع دستگاه‌ها معمولا" با استفاده از یك « حس كننده حرارت»، تغییرات اندك حرارت نوك انگشتان دست، پا یا دیگر مواضع، اخذ، تقویت و آشكار می‌شود. دلیل اساسی برای استفاده از بیوفیدبك حرارت انگشت این است كه برانگیختگی سیستم اعصاب سمپاتیك موجب انقباض عروق پیرامونی می‌شود. بدین ترتیب آموزش درمانجویان برای افزایش حرارت نوك انگشتان (به عنوان شاخصی برای جریان خون پیرامونی) كه به دنبال افزایش جریان خون پیرامون حاصل می‌شود، موجب «آرامش طغیان سمپاتیك» شده و به این ترتیب می‌تواند آرامش عمومی بدن را  فراهم سازد.
‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎TEMP BF موارد كاربرد اين دستگاه عمدتاً محدود به اختلال‌های ميگرن و رينود است. اين دو نوع اختلال بيشتر به‌عنوان اختلال عروقی مشهورند و معمولاً منجر به به‌هم خوردن تعادل در سيستم گردش خون می‌شود. لذا تفاوت دمای ناشی از كاهش يا افزايش حجم خون گردشی در نقطه‌ای از بدن و اعمال كنترل ارادی بر آن، موضوع مورد مطالعه شيوه‌ی درمانیTEMP BF است. . بر اساس گزارش‌های منتشره در منابع علمی معتبر در مورد 
کاربرد
TEMP BF اين شيوه درمانی علاوه بر موارد یادشده حتی در تسريع التيام زخم‌ها، جراحات و برخی از بیماری‌های عفونی نيز كاربرد دارد.