توضیحات  

بيوفيدبك 4 کاناله
بيوفيدبك 4 کاناله

واژه بیوفیدبك مشتمل بر دو بخش بیو (زیستی) و فیدبك (باز خورد) بوده و واژه تركیبی «باز خورد زیستی» را می‌توان جایگزینی برای بیوفیدبك به حساب آورد.

بیوفیدبك فرایندی است كه از طریق علائم دیداری و شنیداری در مورد تغییرات فیزیولوژیكی كه ما معمولا" از آن بی خبر هستیم، اطلاعاتی را فراهم و به آگاهی ما می‌رساند. این اطلاعات خودگردانی فیزولوژیكی، هیجانی و اجتماعی و شناختی را تسهیل كرده و امكان كنترل بیشتر بر زندگی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش اعتماد به نفس فرد به دلیل توانایی كنترل ارادی فرایندهای فیزیولوژیكی، اعتماد به نفس شخص، در دیگر جوانب زندگی را نیز بالا می‌برد. 4 كانال بیوفیدبك این دستگاه عبارتند از:

بیوفیدبك تعداد ضربان قلب (HR-BF)

به دلیل ارزش حیاتی خون و نقشی كه قلب در به جریان انداختن آن در سرتاسر بدن دارد، قلب مهمترین عضله بدن به شمار می‌آید . لذا تحقیقات مرتبط با بیوفیدبك در این حیطه نیز مطرح شده است . البته از بین اعمال و ویژگی‌های متعدد قلب كه مورد علاقه و در محدوده‌ی دانش متخصصین قلب است، تنها تغییرات تعداد ضربان قلب است كه در كاربردهای كلینیكی بیوفیدبك مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم اندازه‌گیری تعداد ضربان قلب در این دستگاه‌ها به صورتی است كه فواصل بین دو تپش به دقت محاسبه شده و بر مبنای آن تعداد ضربان در دقیقه(BPM) تعیین می‌شود. به این ترتیب تغییرات تعداد ضربان قلب در هر لحظه مشخص شده و می توان بلافاصله از كاهش یا افزایش تعدا ضربان قلب مطلع شد.

بیوفیدبك پاسخ گالوانیكی پوستGSR-BF

این نوع از بیوفیدبك، بهترین وسیله برای اطلاع از سطح فعالیت و برانگیختگی بخش سمپاتیك سیستم نباتی به شمار می‌رود. مكانیزم آن به ابن ترتیب است كه از تغییرات هدایت یا مقاومت الكتریكی پوست كه تحت تأثیر غدد تعریقی پوست كه خود در كنترل سیستم اعصاب خود مختار(ANS) قرار دارد، فیدبك دیداری و شنیداری مناسبی را فراهم می‌سازد كه به منظور دست‌یابی به كنترل ارادی فرایندهای غیرارادی و تحت فرمان ANS مورد استفاده قرار می‌گیرد.