توضیحات  

(شناسه 103) بيوفيدبك 4 کاناله
(شناسه 103) بيوفيدبك 4 کاناله

عملكرد: فيدبك پاسخ گالوانيكی پوست (GSR) ضربان قلب (HR) ودما (TEMP)

علائم فيدبك: ديداری (BARGRAPH) ، شنيداری   ( BUZZER )و نمايشگر LCD (DIGITAL)

دامنه نمايش تغييرات دما: صفر تا 50 درجه سانتيگراد با تفكيك 1/ . درجه

دامنه نمايش تغييرات ضربان قلب: 40 تا 130 ضربان در دقيقه با تفكيك 1 ضربان

دامنه تغييرات فيدبك ديداری: رديف 20 تايی ديودهای نوری

دامنه تغييرات فيدبك شنيداری: ده هرتز تا سه كيلوهرتز

حداكثر شدت جريان عبوری از حسگرهای GSR: 5 ميكرو آمپر

ولتاژ كار: 220 ولت (برق شهر)

وزن (همراه با كيف) : در حدود 3 كيلو گرم

 ابعاد دستگاه: 9 × 20 × 28 سانتی متر

بیوفیدبک چیست:

بیوفیدبك فرایندی است كه از طریق علائم دیداری و شنیداری در مورد تغییرات فیزیولوژیكی كه ما معمولا" از آن بی خبر هستیم، اطلاعاتی را فراهم و به آگاهی ما می‌رساند. این اطلاعات خود گردانی فیزولوژیكی، هیجانی و اجتماعی و شناختی را تسهیل كرده و امكان كنترل بیشتر بر زندگی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش اعتماد به نفس فرد به دلیل توانایی كنترل ارادی فرایندهای فیزیولوژیكی، اعتماد به نفس شخص، در دیگر جوانب زندگی را نیز بالا می‌برد.

سيستم‌های بيوفيدبك اين مكان را كه بتوان در هر لحظه از كم و كيف وضعيت نا آشکار فيزيولوژيک بدن مطلع شد، فراهم مي‌كند. اما اين امر چگونه صورت می گيرد؟ معمولاً سه مرحله اصلی در اين رابطه وجود دارد. اولين مرحله عبارت است از اخذ تغييرات فيزيولوژيك مورد نظر با استفاده از علائم الكتريكی كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه تغييرات فيزيولوژيک ايجاد می شود. دومين مرحله عبارت است از تقويت تغييرات الكتريكی اخذ شده به گونه‌ای كه آن‌ها قابل ثبت بوده و قابليت استفاده براي توليد علائم فيدبك را داشته باشد. بالاخره سومين مرحله شامل ارائه فيدبك مناسب از وضعيت فرايندهای فيزيولوژيك مورد نظر به فرد است. اين فيدبك ممكن است به صورت ديداری، شنيداری توأم و يا جنبه‌های ديگری از تحريك حسی باشد.

4كانال بیوفیدبك این دستگاه عبارتند از:

بیوفیدبك تعداد ضربان قلب(HR-BF)

سیستم اندازه گیری تعداد ضربان قلب در این دستگاه‌ها به صورتی است كه فواصل بین دو تپش به دقت محاسبه شده و بر مبنای آن تعداد ضربان در دقیقه(BPM) تعیین می‌شود. به این ترتیب تغییرات تعداد ضربان قلب در هر لحظه مشخص شده و می توان بلافاصله از كاهش یا افزایش تعدا ضربان قلب مطلع شد.

بیوفیدبك پاسخ گالوانیكی پوستGSR-BF

این نوع از بیوفیدبك، بهترین وسیله برای اطلاع از سطح فعالیت و برانگیختگی بخش سمپاتیك سیستم نباتی به شمار می‌رود. مكانیزم آن به ابن ترتیب است كه از تغییرات هدایت یا مقاومت الكتریكی پوست كه تحت تأثیر غدد تعریقی پوست كه خود در كنترل سیستم اعصاب خود مختار(ANS) قرار دارد، فیدبك دیداری و شنیداری مناسبی را فراهم می‌سازد كه به منظور دست‌یابی به كنترل ارادی فرایندهای غیرارادی و تحت فرمان ANS مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2 کانال بيوفيدبك حرارت (TEMP  BF)

دريافت باز خورد حرارت از قسمت‌های مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه‌ای به عنوان يك شيوه بيوفيدبك به كار برده می شود. در اين دستگاه‌ معمولاً با استفاده از دو حس كننده حرارت، تغييرات اندك حرارت نوك انگشتان دست، پا يا ديگر مواضع، اخذ، تقويت و آشكار مي‌شود. دليل اساسی برای استفاده از بيوفيدبك حرارت انگشت اين است كه برانگيختگی سيستم اعصاب سمپاتيك موجب انقباض عروق پيرامونی می‌شود. بدين ترتيب آموزش درمان‌جويان برای افزايش حرارت نوك انگشتان (به عنوان شاخصی برای جريان خون پيرامونی) كه به دنبال افزايش جريان خون پيرامونی حاصل می شود موجب آرامش طغيان سمپاتيك شده و به اين ترتيب می تواند آرامش عمومی بدن را فراهم كند. 

موارد كاربرد دستگاه بيوفيدبک GSR \ HR \ TEMP

     اين دستگاه با توجه به ويژگی های آن در دو حيطه آزمايشگاهی و بالينی قابل استفاده است و در اينجا به مواردی از كاربرد آن به اختصار اشاره می شود.

الف) كاربرد آزمايشگاهی

1.      بررسی عوامل مؤثر در تغييرات GSR \ HR \ TEMP (عواملی از قبيل تشويش، آرامش، تفكر، شادی، غم، موسيقی، محرک‌های مختلف ديداری، شنيداری و)

2.      اجرای تست تداعی آزاد.

3.      آزمايش‌های دروغ سنجی.   

4.      انجام آزمايش‌های مختلف شرطی سازی، از جمله شرطی سازی معنايی.

5.      مطالعه تغييرات GSR \ HR \ TEMP  در بيداری، خواب، خواب ديدن و درجات مختلف هشياری.

6.      مطالعه رابطه تغييرات GSR \ HR \ TEMP  در شرايط مختلف.

ب) كاربرد بالينی

معمولاً همراه با كاربرد بيوفيدبك از روش‌های مختلف آرامش آموزی و آموزش خودزاد نيز استفاده می شود که در اين صورت بيوفيدبك نقش شايان توجهی در تسريع و پايداری نتايج مثبت درمانی ايفاء می کند. از مهم‌ترين كاربردهای بالينی اين دستگاه می توان به موارد زير اشاره كرد:

1.      يادگيری و اکتساب هرچه بيشتر و سريع‌تر روش‌های "آرامش آموزی"

2.      كنترل استرس و کاهش اضطراب و بسياری از ترس‌ها (توأم با روش‌های حساسيت زدايی منظم)

3.      درمان لكنت زبان‌های غير ارگانيك

4.      كنترل و کاهش فشار خون‌های عصبی

5.      كنترل و کاهش بی نظمی های ضربان قلب

6.       يادگيری كنترل ارادی فعاليت سمپاتيك (كه اين خود می تواند منشأ بهبودی يا كنترل آن دسته از اختلالات روان تنی و ناراحتی هايی باشد كه به پركاری سيستم سمپاتيک مربوط می شود).

7.      بررسی و مشخص كردن وقايع، رويدادها و محرک‌هايی كه باعث تحميل فشار روانی آزاردهنده به شخص می شود و خود فرد از آن آگاهی ندارد با استفاده از GSR \ HR BF به صورتی كه بتوان از اين راه پيش بينی های لازم برای مقابله با استرس‌ها از طريق اصلاح و تغيير برنامه زندگی، كار، روابط روز مره و به عمل آورد.   

در مقايسه با GSR & HR روش‌ بيوفيدبك دما،‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎ "TEMP  BF "‌ كاربرد اختصاصی تری دارد وموارد كاربرد اين نوع عمدتاً محدود به اختلالهای "ميگرن و رينود"‌  است.