توضیحات  

دستگاه آلارم شب ادراری
دستگاه آلارم شب ادراری

این دستگاه را در درمان شب ادراری كودكان و نوجوانان در هر دو جنس مذكر و مؤنث می‌توان به كار برد. البته استفاده از این دستگاه در مواردی ثمربخش است كه علت ناراحتی(شب ادراری) صرفاً روانی بوده و وجود اختلالات جسمی از طرف متخصص رد شده باشد، علاوه براین، توضیحات و دستورات ارائه شده از سوی درمانگر متخصص درباره شیوه و زمان كاربرد دستگاه با دقت و مداومت رعایت شود.