آدرس نمایندگی  

 قزوين- خیابان نادری جنوبی- نرسیده به سبزه میدان
نبش کوچه شهید زرآبادی- شماره 84- واحد 7
مرکز روان‌سنجی آتیه
تلفن: 02833229706 - 09127838437