آدرس نمایندگی  


 كرمان- خيابان استقلال-  مجتمع پزشكی بوعلی-  طبقه دوم
مركز خدمات روان‌شناسی پيوند
تلفن: 03432478379 و 03432478391
www.payvandravan.com