آدرس نمایندگی  


خرم‌آباد-  چهارراه بانك-  جنب بانك ملی و ملت
روبروی پست بانك-  مركز مشاوره روزنه اميد-
 تلفن: 06633332944
www.drdaraei.ir
telegram:
@rozaneomid2