آدرس نمایندگی  


خرم‌آباد-  میدان شهدا - شهدای شرقی - جنب پاساژ محمدزاده
ساختمان آپادانا -  مركز مشاوره روزنه اميد-
 تلفن: 06633332944
www.drdaraei.ir
telegram:
@rozaneomid2